คดีใหม่

ความเคลื่อนไหวคดี

บทความ

  • การปล่อยตัว 2 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีจากการเข้าร่วมการชุมนุมเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีบุคคลอีกอย่างน้อย 5 คนที่ถูกออกหมายจับ และอาจจะมีคนถึง 31 คน ถูกดำเนินคดี ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจจะต้องเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับทั้ง "อานนท์" และ "ภาณุพงศ์" เช่น การตั้งข้อหาหนักกับการใช้สิทธิเสรีภาพ การออกหมายจับอย่างเร่งด่วน การไม่ให้สิทธิพบทนายความ รวมถึงการเปิดศาลนอกเวลาราชการเพื่อขอฝากขัง เป็นต้น
  • หลังจากการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีการคุกคามประชาชนเกิดขึ้นหลายกรณีหลากหลายวิธีการเราจึงบันทึกเรื่องราวการคุกคามทั้งหมดไว้ในนี้
  • เดือนกรกฎาคน 2563 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาประกาศจัดการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเกิด นับได้อย่างน้อย 65 ครั้ง แม้จะมีอุปสรรคและถูกคุกคามบ้างแต่ผู้จัดก็สามารถจัดกิจกรรมได้ 65 ครั้ง มีกิจกรรมที่ผู้จัดถูกกดดันจนต้องยกเลิกอย่างน้อย 3 ครั้ง ท่าทีของตำรวจเริ่มเปลี่ยนไป คือ เริ่มปล่อยให้ผู้จัดสามารถดำเนินไปได้ แต่ไม่ได้ปราศจากอุปสรรคเสียทีเดียว