บทความ

  • สำนักข่าวราษฎรเป็นหนึ่งในสำนักข่าวออนไลน์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรายงานการชุมนุมทางการเมืองที่แยกดินแดง การรายงานข่าวส่วนใหญ่เป็นการไลฟ์สถานการณ์ยาวผ่านทางเฟซบุ๊ก ...
  • ท่ามกลางความดุเดือดของสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่ดินแดง การปะทะไม่ได้จำกัดอยู่แค่รัฐกับผู้ชุมนุม แต่ยังมี "ลูกหลง" ที่สะเทือนมาถึงประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงบรรดาผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งก็มาในรูปแบบของการพยายามปิดกั้นหรือจำกัดการรายงานข่าว และบางครั้งก็มาในรูปแบบของการด่าทอหรือคุกคาม เสมือนว่า ผู้สื่อข่าวภาคสนามเป็น "สนามอารมณ์" ขอเจ้าหน้าที่รัฐ
  • การเข้าถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือที่คนทั่วไปเรียกติดปากว่าสิทธิในการประกันตัว ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลยคดีอาญา ในช่วงที่มีประชาชนถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมืองเป็นจำนวนมากดังเช่นในปี 2564 กองทุนที่ให้ความช่วยเหลือด้านหลักทรัพย์ประกันตัวอย่างกองทุนราษฎรประสงค์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่ในฐานะหลักประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแต่ยังรวมถึงการแสดงเจตจำนงค์ของผู้บริจาคในการร่วมแบกราคาของการต่อสู้ทางการเมืองด้วย

ความเคลื่อนไหวคดี

ข้อมูลคดี