บทความ

  • "การปิดกั้น" เสรีภาพการแสดงออกของประชาชนโดยอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย เป็นโลโก้สำคัญประจำยุคสมัยของ คสช. แม้จะมีการจัดเลือกตั้งในปี 2562 สถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกไม่ได้มีแนวโน้มผ่อนคลายขึ้น เมื่อรัฐบาล คสช.2 ต้องเผชิญกับการต่อต้านของประชาชนที่รุนแรงมากขึ้น การตอบโต้ก็จึงเข้มข้นขึ้น สถิติการดำเนินคดีกับประชาชน มีแต่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในทางตัวเลข และในทางการตีความอย่างกว้างขวาง
  • ไอลอว์ชวนย้อนดู “การคุกคาม” จากเจ้าหน้าที่รัฐ ภายใต้รัฐบาล คสช.1 (2557-2561) และ คสช.2 (2562-2565) ที่นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านไทม์ไลน์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา “8 ปี”
  • การออกประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารเกิดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 สามวันหลังการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. จากนั้นในปี 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน ...

ความเคลื่อนไหวคดี

ข้อมูลคดี