1737 1684 1237 1349 1616 1422 1886 1774 1139 1204 1436 1142 1054 1621 1647 1717 1968 1693 1916 1902 1642 1408 1040 1941 1741 1259 1110 1534 1705 1816 1734 1735 1934 1906 1469 1381 1131 1638 1971 1351 1724 1890 1011 2000 1579 1066 1348 1014 1229 1131 1729 1810 1302 1031 1026 1986 1993 1585 1298 1719 1400 1189 1587 1030 1124 1515 1675 1713 1772 1251 1126 1550 1111 1122 1719 1286 1627 1867 1680 1030 1058 1656 1870 1711 1112 1440 1198 1357 1124 1720 1320 1963 1481 1161 1727 1965 1737 1519 1989 ตารางคดีมาตรา 112 จากการแอบอ้างสถาบันเรียกรับผลประโยชน์ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ตารางคดีมาตรา 112 จากการแอบอ้างสถาบันเรียกรับผลประโยชน์

ลำดับ ชื่อ ภูมิหลัง ศาล วันจับกุม สถานะ
1. ชัยรินทร์  เลขาธิการสำนักงานเทิดไท้องค์ราชัน ศาลทหารกรุงเทพฯ 17 พ.ย. 2557 อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในเดือนมิถุนายน 2559
2, พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์   ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ศาลอาญา   ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
3. พล.ต.ต.โกวิทย์  ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ศาลอาญา   ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
4. ณัฐพล ญาติท่านผู้หญิงศรีรัตน์ สุวะดี ศาลจังหวัดพระโขนง 24 พ.ย. 2557* ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
5. ณรงค์ ญาติท่านผู้หญิงศรีรัตน์ สุวะดี ศาลจังหวัดพระโขนง 24 พ.ย. 2557* ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
6. สิทธิศักดิ์ ญาติท่านผู้หญิงศรีรัตน์ สุวะดี ศาลจังหวัดพระโขนง 24 พ.ย. 2557* ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
7. ชากานต์ ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ศาลจังหวัดพระขโนง 2  พ.ย. 2557 -
8. สุดาทิพย์ ญาติท่านผู้หญิงศรีรัตน์ ศาลอาญา 10 ธ.ค. 2557 ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
9. อภิรุจ บิดาท่านผู้หญิงศรีรัตน์ ศาลอาญา 27 ก.พ. 2558 ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
10. วันทนีย์ มารดาท่านผู้หญิงศรีรัตน์ ศาลอาญา 27 ก.พ. 2558 ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
11. ภูชิต  
 
เลขานุการการตรวจสอบอำนาจรัฐ
ศาลทหาร กรุงเทพ 3 ต.ค. 2557 ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
12. พ.อ.ศรีราชบุตร ที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย ศาลทหาร กรุงเทพ   ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
13. สมมาตร อ้างตนเป็นญาติกับพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ศาลทหารกรุงเทพ 23 ม.ค. 2558 อยู่ระหว่างการฝากขัง
14 โชติช่วง อดีตนายช่างชลประทานชำนาญงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.ลพบุรี ศาลจังหวัดหนองคาย    
15  บุญธรรม  กรรมการบริษัท บ้านชุมทอง จำกัดและบริษัท เขาใหญ่ เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ จำกัด ศาลอาญา

27 ก.พ. 2558

ศาลพิพากษาจำคุกรวม 12 ปี 
16 เอกชัย ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ศาลอาญา 3 ก.พ. 2558 ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
17 เสฏฐวุฒิ น้องชายของ ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาลทหารกรุงเทพฯ 20 ก.พ. 2558 ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
18  พล.ต.ต.บุญสืบ อดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำ ศาลอาญา   ศาลพิพากษาจำคุกในคดี 112 2 ปี 6 เดือน
19 น.ท. ปริญญา กรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ศาลทหารกรุงเทพฯ 6 ธ.ค. 2557  
20 นวลรัตน์ เจ้าของกิจการโรงน้ำแข็งในตลาดไท ศาลทหารกรุงเทพฯ

6 ธ.ค. 2557

 

 
21 พิชญากัญณ์ สำนักงานเทิดไท้องค์ราชัน ศาลทหารกรุงเทพฯ 17 พ.ย. 2557  
22 จริญ   ศาลทหารกรุงเทพฯ พ.ย. 2557  
23 สุทธิศักดิ์ ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ศาลจังหวัดพระโขนง 24 พ.ย. 2557  
24 วิทยา ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ศาลจังหวัดพระโขนง  1 ธ.ค. 2557  
25 ชลัส ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ศาลจังหวัดพระโขนง 24 พ.ย. 2557  
26 ชายไม่ทราบชื่อ   ศาลทหารกรุงเทพฯ    
27 ทองขาว

ข้าราชการในพระองค์สมเด็จพระบรม (ตามที่เจ้าตัวแสดงบัตรประจำตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดู)

ศาลจังหวัดทหารบกเชียงราย 5 พ.ย. 2557 พิพากษาจำคุก 10 ปี สารภาพลดเหลือ 5 ปี 
28 สิรภพ  แอบอ้างเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ศาลทหารกรุงเทพฯ 27 เม.ษ. 58  
29 สมภพ แอบอ้างเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ศาลทหารกรุงเทพฯ 27 เม.ษ. 58  
30 พงศภัค  แอบอ้างเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ศาลทหารกรุงเทพฯ 27 เม.ษ. 58  
31 กิตติภพ
 
แอบอ้างทำงานสำนักพระราชวัง
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร 20 ส.ค. 58 พนักงานอัยการส่งฟ้องจำเลยทั้ง 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 21 ธันวาคม 2558
32
 
 
แอบอ้างทำงานสำนักพระราชวัง
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร 20 ส.ค. 58 พนักงานอัยการส่งฟ้องจำเลยทั้ง 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 21 ธันวาคม 2558
33 อัษฏาภรณ์ แอบอ้างทำงานสำนักพระราชวัง ศาลจังหวัดกำแพงเพชร สิงหาคม 2558 พนักงานอัยการส่งฟ้องจำเลยทั้ง 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 21 ธันวาคม 2558
34 นพฤทธิ์  พนักงานบริษัทแห่งหนึ่่ง ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
21
สิงหาคม 2558
พนักงานอัยการส่งฟ้องจำเลยทั้ง 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 21 ธันวาคม 2558
35 สุริยัน สุจริตพลวงศ์ หมอหยอง หมอดูชื่อดังและอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad" ศาลทหารกรุงเทพฯ ต.ค. 58 เสียชีวิตระหว่างถุกควบคุมตัวเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
36 จิรวงศ์ วัฒนาเทวาศิลป์ เลขาและคนสนิทของ สุริยัน ศาลทหารกรุงเทพฯ  ต.ค. 58 ฝากขังผลัดที่ 1
37 พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา
สารวัตรกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 
ศาลทหารกรุงเทพฯ ต.ค. 58 ฆ่าตัวตายระหว่างการฝากขัง