ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

วิทยุมวลชน 95.75

ผู้ต้องหา

วิทยุมวลชน 95.75

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา