ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์: ข้อสอบวิชาอารยธรรมไทย

ผู้ต้องหา

ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตำรวจสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง