ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กงจักรปีศาจ

ผู้ต้องหา

กงจักรปีศาจ เขียนโดย Rayne Kruger แปลโดย เรือเอกชลิต ชัยสิทธิเวช

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา