ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เจ๋ง ดอกจิก : ปราศรัยบนเวที นปช. ปี 2553

ผู้ต้องหา

ยศวริศ ชูกล่อม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง