ชื่อคดีกองทัพเรือ vs สำนักข่าวภูเก็ตหวาน คดีหมายเลข #554

ชื่อผู้ต้องหา / ชื่อสื่อ

บริษัท บิ๊ก ไอซ์แลนด์ มีเดีย

สถานะคดี

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง