ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เสื้อแดงเชียงราย ชุมนุมฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ผู้ต้องหา

นายอรรถกร กันทไชย และพวก รวม 5 คน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
อ้างอิง