1634 1379 1498 1213 1347 1161 1834 1102 1296 1875 1807 1198 1688 1159 1827 1557 1188 1216 1965 1969 1572 1624 1565 1098 1660 1065 1219 1422 1582 1280 1867 1871 1772 1741 1517 1048 1839 1494 1398 1264 1565 1525 1593 1691 1528 1584 1808 1450 1541 1316 1900 1146 1036 1142 1233 1492 1736 1582 1964 1503 1243 1886 1541 1631 1525 1140 1311 1164 1928 1783 1713 1959 1292 1777 1814 1747 1366 1108 1967 1991 1686 1917 1417 1346 1388 1505 1404 1550 1004 1953 1607 1876 1330 1881 1723 1789 1001 1406 1787 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สมัคร

ผู้ต้องหา

สมัคร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม