ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

พรรณมณี, สมบัติ : ฝ่าฝืนประกาศ คสช.ห้ามชุมนุมทางการเมือง, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน, ทำลายทรัพย์สินราชการ

ผู้ต้องหา

พรรณมณี

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557, อื่นๆ (ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ปอ.ม.138)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี