ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ณัฐวุฒิ : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ห้ามชุมนุมทางการเมือง

ผู้ต้องหา

ณัฐวุฒิ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี