ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุรสิทธิ์ : ฝ่าฝืนประกาศคสช. ห้ามชุมนุมทางการเมือง

ผู้ต้องหา

สุรสิทธิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี