ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สำราญ : ฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัว คสช.

ผู้ต้องหา

สำราญ สายชนะ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ถูกคุมขังระหว่างคดี

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 41/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี