ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

อภิชาต: ชุมนุมต้านรัฐประหาร

ผู้ต้องหา

อภิชาต

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ชำระค่าปรับ)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 215 ประมวลกฎหมายอาญา, ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม