1733 1724 1353 1518 1075 1202 1349 1051 1296 1110 1771 1970 1097 1947 1962 1353 1056 1454 1418 1615 1175 1005 1169 1988 1081 1231 1423 1147 1207 1401 1051 1863 1831 1518 1289 1744 1951 1990 1807 1585 1075 1740 1015 1019 1981 1391 1175 1139 1571 1255 1790 1325 1748 1860 1291 1443 1259 1865 1069 1498 1305 1081 1143 1486 1877 1573 1740 1406 1212 1042 1710 1870 1669 1244 1619 1788 1632 1403 1089 1488 1631 1633 1960 1860 1305 1675 1388 1984 1279 1795 1970 1822 1452 1375 1114 1508 1925 1117 1179 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

อานนท์: ชุมนุมรำลึกนวมทอง

ผู้ต้องหา

อานนท์ นำภา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(คดีสิ้นสุดด้วยโทษปรับ)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี