1574 1563 1857 1802 1244 1122 1541 1642 1652 1215 1121 1656 1207 1518 1733 1563 1203 1590 1415 1450 1918 1233 1288 1647 1922 1894 1969 1571 1426 1059 1886 1465 1749 1150 1446 1824 1173 1823 1934 1403 1332 1898 1846 1478 1557 1430 1160 1532 1950 1073 1283 1760 1955 1919 1052 1742 1618 1687 1107 1735 1702 1106 1060 1771 1322 1406 1741 1062 1748 1583 1303 1184 1965 1384 1034 1736 1283 1599 1482 1354 1214 1409 1927 1651 1453 1473 1559 1677 1529 1595 1179 1300 1172 1807 1268 1458 1923 1437 1339 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ฐนกร: กดไลค์เพจหมิ่นฯ และเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง

ผู้ต้องหา

ฐนกร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา