ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรวิชญ์ : โปรยโพสต์อิทบนสกายวอล์ก

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ถูกลงโทษปรับ)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 32(1) และมาตรา 54)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา