ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พงษ์วิทย์: เจ้าของเว็บโพสต์มันแก็งค์ดอทคอม

ผู้ต้องหา

พงษ์วิทย์ ส.

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
อ้างอิง