ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรวิชญ์ตั้งโต๊ะปิดสวิตซ์ ส.ว. ที่เชียงราย

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี