ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ไดโน่, เลิศศักดิ์ : เปิดลำโพงเสียงดัง ละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

นวพล หรือ ไดโน่ และ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลฎีกา

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา