ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิทธิโชค : เทน้ำมันใส่ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์

ผู้ต้องหา

สิทธิโชค

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ถูกคุมขังระหว่างคดี

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, อื่นๆ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 358)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา