scum of the earth

On 18 February 2019, Gen.Apirat Kongsompong, an army chief gave interview to the press, saying that "Do you know what is the big hit song at the time? It is 'scum of the earth.' "Apart of such...
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์ตอบโต้กรณีมีนักการเมืองเสนอลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมและยกเลิกการเกณฑ์ทหารว่า “เพลงอะไรที่กำลังฮิตตอนนี้...