รัฐประหาร2557

At the beginning of 2014, the heated protests of the People's Democratic Reform Committee (PDRC), which had begun in November 2013, were ongoing. The protests continued until 20 May 2014 when the...
  There has been a dramatic change in the situation of freedom of assembly and expression since the 22 May 2014 coup by the National Council for Peace and Order (NCPO). Under the power...
In early 2014, the situation of cases concerning Article 112 of the Criminal Code, or lèse majesté cases, was relatively less tense in comparison to the post-coup period. A number of verdicts made...
ปี 2557 ประเทศไทยเปิดศักราชด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่ร้อนแรง โดยเฉพาะการนำสื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง นำไปสู่การควบคุมสื่อของทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน สำหรับฝ่ายรัฐ กสทช....
ปี 2557 หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ การจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก...
ช่วงต้นปี 2557 สถานการณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ผ่อนคลายความตึงเครียดลงบ้าง เพราะคำพิพากษาของศาลหลายฉบับในช่วงต้นปีเป็นคุณกับจำเลย...
On 22 May 2014, the National Council for Peace and Order (NCPO) declared the coup d'état, and brought Thailand into the new chapter on suspending access to the social media and suppressing the...
  22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศยึดอำนาจการปกครองของประเทศไทย และนำไทยเข้าสู่บทเรียนหน้าใหม่ของสถานการณ์การปิดกั้นสื่อสารมวลชน และเสรีภาพการแสดงออก   ในวันเดียวกัน...