ศาลจังหวัดนนทบุรี

    Although Chanwit turned 60 in 2015, he was still as attuned to politics as he had been as a  young man. He jointed the October 1973 and October 1976 movements and struggled until...
  แม้ในปี 2558 ชาญวิทย์ จะมีอายุ 60 ปีแล้ว แต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่มีความตื่นตัวทางการเมือง ไม่ต่างจากสมัยหนุ่มๆ ที่เคยร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์เดือนตุลา ทั้งปี 2516 และ 2519 จนต้องสูญเสียอิสรภาพ...