ฟ้าให้ทีวี

Period 22 May 2014 – 30 November 2015 November 2015 Number of individuals summoned 798 8 Number of individuals arrested 501 16 Arrests at peaceful demonstrations 212 -...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 798 8 คนถูกจับกุมคุมขัง 501 16...
        เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฟ้าให้ทีวี (Fah Hai TV) ที่มีพรทิพา หรือ ดีเจฟ้า เป็นเจ้าของ ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นและยึดอุปกรณ์ของสถานี...