8แอดมิน

13 สิงหาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายที่ศาลทหารกรุงเทพโอนคดีของพลเรือนกลับสู่ศาลพลเรือน การโอนคดีดังกล่าวเป็นผลมาจากคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562...
  Period 22 May 2014 – 31 May 2016 May 2016 Number of individuals summoned 926 13 Arrests at peaceful demonstrations 225 2 Individuals prosecuted before military...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 พฤษภาคม 2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤษภาคม2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 926 13 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 225 2...