1215 1932 1994 1543 1026 1623 1781 1567 1014 1897 1821 1128 1430 1367 1420 1422 1469 1004 1132 1714 1456 1722 1517 1945 1047 1936 1231 1100 1351 1992 1913 1406 1767 1844 1958 1058 1894 1650 1069 1942 1435 1987 1941 1327 1553 1063 1733 1848 1881 1399 1248 1252 1238 1552 1497 1425 1370 1598 1498 1603 1244 1517 1137 1476 1055 1856 1333 1447 1010 1879 1492 1439 1716 1173 1963 1264 1444 1183 1145 1598 1535 1505 1563 1438 1951 1080 1621 1306 1557 1550 1255 1726 1595 1280 1568 1942 1332 1971 1399 ศุภณัฐ บุญสด | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ศุภณัฐ บุญสด

  “ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้น เพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาขึ้นศาลทหาร ก็งงว่ามีศาลทหารอยู่ในกรุงเทพด้วยเหรอ อยู่ตรงศาลหลักเมืองนี่เองนะ ซึ่งเราผ่านบ่อยมาก แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีศาลทหารอยู่”...