สัมภาษณ์

ผู้อ่านแถลงการณ์ภาษาเยอรมัน กับความฝันที่ยังไม่มีคำแปลภาษาไทย คำในภาษาเยอรมันที่ยาวที่สุด คือ Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ซึ่งหมายถึง ‘กฎหมายการตรวจสอบฉลากเนื้อ...
    It has been a long time since the society last discussed about the military court. We might feel it is not concerned to us. Or we simply believe that the military court, suspended by...
หลังฟังความเห็นจาก “หัวหน้าคณะฝ่ายทหารสูงสุด” ถึงโครงสร้าง กระบวนการ และทัศนคติของศาลทหารแล้ว สิ่งที่อยู่ร่วมกับการบังคับใช้ศาลทหารในยุค คสช. ก็คือประชาชน โดยเฉพาะคนที่ต้องเข้าๆ ออกๆ...
นานเหลือเกินที่เราไม่ได้ยินสังคมพูดถึงศาลทหาร อาจเป็นเพราะความรู้สึกไกลตัว หรือไม่ก็เชื่อว่าการยกเลิกศาลทหารตามมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. ถือเป็นจุดสิ้นสุดการใช้อำนาจของศาลทหารแล้ว...