นักโทษ112

  ปิยะ นักโทษคดีมาตรา 112 ที่ถูกจับและคุมขังมานาน 5 ปี มีสิทธิได้รับการพักโทษและอาจถูกปล่อยตัวต้นปี 2563 แต่ความติดขัดในเอกสารอาจทำให้เข้าไม่ได้รับสิทธิพักโทษ โดยในปี 2557 "ดีเอสไอ"...
  ข้อมูลเท่าที่ทราบ เกี่ยวกับคดีมาตรา 112 จากการแสดงความคิดเห็น ที่เกิดขึ้นในยุค คสช. และยังคงค้างอยู่จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ครบรอบการอยู่ในอำนาจสี่ปีเต็มของ คสช.  ...