แอบอ้าง

  The right to freedom of expression under the military junta all year round of 2015 remains critical. The restrictions seemed to be a bit relaxed the middle of the year, but as the year is...
    สถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกภายใต้รัฐบาลคสช. ตลอดปี 2558 ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ช่วงกลางปีบรรยากาศการปิดกั้นดูเหมือนจะผ่อนคลายลงกว่าปีที่แล้วบ้างแต่ก็กลับมาร้อนแรงกว่าเก่าในช่วงปลายปี การ...
Period 22 May 2014 – 30 November 2015 November 2015 Number of individuals summoned 798 8 Number of individuals arrested 501 16 Arrests at peaceful demonstrations 212 -...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 798 8 คนถูกจับกุมคุมขัง 501 16...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ตุลาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนตุลาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 790 5 คนถูกจับกุมคุมขัง 485 2 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 212 3...
  Period 22 May 2014 – 31 October 2015 October 2015 Number of individuals summoned 790 5 Number of individuals arrested 485 2 Arrests at peaceful demonstrations 212 3...
ช่วงเดือนตุลาคม 2558 มีข่าวลือเรื่องการออกหมายจับผู้ต้องหารายใหม่ที่แอบอ้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112...
ลำดับ ชื่อ ภูมิหลัง ศาล วันจับกุม สถานะ 1. ชัยรินทร์  เลขาธิการสำนักงานเทิดไท้องค์ราชัน ศาลทหารกรุงเทพฯ 17 พ.ย. 2557 อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในเดือนมิถุนายน 2559 2, พล.ต.ท....