1501 1990 1544 1177 1186 1340 1471 1972 1774 1394 1605 1443 1177 1895 1108 1957 1411 1580 1986 1245 1548 1201 1965 1361 1223 1037 1822 1981 1326 1706 1189 1043 1609 1556 1379 1767 1386 1946 1140 1088 1061 1191 1606 1883 1047 1365 1251 1838 1030 1455 1194 1337 1189 1931 1589 1693 1144 1534 1056 1681 1005 1341 1454 1117 1571 1895 1795 1346 1513 1314 1296 1752 1892 1189 1703 1051 1917 1966 1571 1856 1657 1908 1982 1436 1531 1596 1757 1267 1634 1596 1327 1045 1040 1614 1094 1753 1219 1202 1915 3 ช่องทางตรวจสอบการโจมตีจากเพกาซัสเบื้องต้น | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

3 ช่องทางตรวจสอบการโจมตีจากเพกาซัสเบื้องต้น

 

         

2492

 

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นักกิจกรรมหลายคนทยอยได้รับอีเมล์จาก Apple แจ้งเตือนว่า พวกเขาอาจตกเป็นเป้าหมายของหน่วยโจมตีที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ อีเมล์ที่นักกิจกรรมได้รับการแจ้งเตือนเป็นอีเมล์ที่ผูกกับบัญชี Apple ID มีบางกรณีที่เหยื่อไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์เดิมที่ผูกกับ Apple ID แล้วอาจทำให้ไม่ได้รับข้อความการแจ้งเตือน อย่างไรก็ตาม Apple พยายามแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่นๆเช่น  การส่งข้อความลักษณะเดียวกันเข้าไปใน iMessage ในวันเดียวกัน กรณีที่ผู้ใช้ไม่พบการแจ้งเตือนในสองช่องทางแรกผู้ใช้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ appleid.apple.com เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

 

  • หนึ่ง ตรวจสอบผ่านอีเมล์ที่ผูกกับ Apple ID เข้าไปที่อีเมล์ที่ใช้ผูกกับ Apple ID ค้นหาอีเมล์ threat-notifications@apple.com หรือหัวข้อ “ALERT: State-sponsored attackers may be targeting your iPhone” 

2488

 

2489

 

  • สาม ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของ Apple  เข้าไปที่เว็บไซต์ appleid.apple.com และล็อกอินเข้าไปในบัญชี ผู้อาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอาจได้รับการแจ้งเตือนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 หรือวันที่ 22 เมษายน 2565 

 

2490

 

 

2491

 

ในกรณีที่พบการแจ้งเตือนสามารถแจ้งมาที่เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ของไอลอว์เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป ในการจัดการป้องกันความปลอดภัยทางเทคโนโลยีเบื้องต้นผู้ใช้ต้องหมั่นอัพเดท iOS ให้เป็นปัจจุบันและเปลี่ยนรหัสบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆให้เป็นรหัสใหม่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนร่องรอยการเจาะจะต้องไม่ล้างเครื่องแบบตั้งค่าโรงงาน (Restore to factory settings)

 

ชนิดบทความ: