FlashMob

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพนักเรียน นิสิตและนักศึกษาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Flash Mob "ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม" บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...
จากเหตุการณ์ที่ผู้จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ #จันรีไม่รอกู้เดี๋ยวสู้เอง โดยจัดการชุมนุมขึ้นที่ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้จัดไม่ได้แจ้งการชุมนุมตาม...