คนเสื้อเหลือง

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 กลุ่มพลเมืองลพบุรีเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดลพบุรีนัดหมายจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในเวลา 17.00 ที่บริเวณวงเวียนพระนารายณ์  ...