คลิปยูทูป

112 the series: Unchan’s Historic Case of 29 Counts   Translator’s Note: This narrative account of the life and case of Unchan, who was charged with 29 counts of violation of Article 112, was...
ในยุคก่อนที่โซเชียลมีเดียจะแพร่หลาย ช่องทางสำคัญที่กลุ่มคอการเมืองใช้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ยากจะหาได้จากสื่อกระแสหลัก ก็คือ รายการวิทยุใต้ดิน ที่มักจะเผยแพร่กันตามยูทูปบ้าง หรือตามช่องทางอื่นๆ บ้าง...