ตะวัน

  บ่ายโมงของวันที่ 16 มกราคม 2566 เด็กสาวสองคนชื่อ “ตะวันและแบม” ตัดสินใจเดินเข้าเรือนจำเองด้วยความสมัครใจเพื่อแลกกับการให้เพื่อนได้ประกันตัว   ก่อนเข้าศาล...
จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มีนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนและระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดอย่างน้อย 30 คน นับจากกระแสเรียกร้องทางการเมืองรอบใหม่ หลังการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกในปี...
    ในช่วงต้นปี 2565 แม้ว่าปริมาณการนัดหมายชุมนุมทางการเมืองมีไม่มากนัก ผู้เข้าร่วมการชุมนุมก็ลดจำนวนลง และผู้นำการชุมนุมที่มีชื่อเสียงหลายคนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ...