อภัยโทษ

3 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2562 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่10 จตุภัทร์ หรือไผ่ ดาวดิน...
          เมื่อถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีทางอาญา ผู้ต้องหาทุกคนมีทางเลือกสองทาง คือ รับสารภาพ หรือให้การปฏิเสธและต่อสู้คดี การรับสารภาพมีรางวัลที่หอมหวาน คือ...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 กันยายน2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนกันยายน2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 988 - คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 588 10 คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร 293...
                                                       ...