ล่าแม่มด

  ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง สงครามการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง คือ การนำภาพและข้อมูลส่วนตัวของคนที่ "เห็นต่าง"...
เดิมทีเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนที่มีการจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519...