ชานันท์ ยอดหงษ์

“ช้างในห้อง” เช่าหมายเลข 112   โดย ชานันท์ ยอดหงษ์   ขณะที่หนังสือ “ห้องเช่าหมายเลข112” ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ เวลาเดียวกันนั้น จตุภัทร์ บุญภัทรรักษาหรือ “ไผ่ ดาวดิน” ยังคงอยู่ในเรือนจำ...