ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์

    It has been a long time since the society last discussed about the military court. We might feel it is not concerned to us. Or we simply believe that the military court, suspended by...
นานเหลือเกินที่เราไม่ได้ยินสังคมพูดถึงศาลทหาร อาจเป็นเพราะความรู้สึกไกลตัว หรือไม่ก็เชื่อว่าการยกเลิกศาลทหารตามมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. ถือเป็นจุดสิ้นสุดการใช้อำนาจของศาลทหารแล้ว...