แอบอ้าง

  แม้ตัวบทของมาตรา 112 จะไม่ได้ยืดยาวหรือซับซ้อน ซ่อนเงื่อนปมจนยากต่อการตีความ แต่จากการเก็บข้อมูลของไอลอว์พบว่า มีคดีมาตรา 112 บางส่วนที่การตีความของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ...
  The right to freedom of expression under the military junta all year round of 2015 remains critical. The restrictions seemed to be a bit relaxed the middle of the year, but as the year is...
    สถานการณ์เสรีภาพการแสดงออกภายใต้รัฐบาลคสช. ตลอดปี 2558 ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ช่วงกลางปีบรรยากาศการปิดกั้นดูเหมือนจะผ่อนคลายลงกว่าปีที่แล้วบ้างแต่ก็กลับมาร้อนแรงกว่าเก่าในช่วงปลายปี การ...
Period 22 May 2014 – 30 November 2015 November 2015 Number of individuals summoned 798 8 Number of individuals arrested 501 16 Arrests at peaceful demonstrations 212 -...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 พฤศจิกายน2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 798 8 คนถูกจับกุมคุมขัง 501 16...
  ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31ตุลาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนตุลาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 790 5 คนถูกจับกุมคุมขัง 485 2 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 212 3...
  Period 22 May 2014 – 31 October 2015 October 2015 Number of individuals summoned 790 5 Number of individuals arrested 485 2 Arrests at peaceful demonstrations 212 3...
ช่วงเดือนตุลาคม 2558 มีข่าวลือเรื่องการออกหมายจับผู้ต้องหารายใหม่ที่แอบอ้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112...
ลำดับ ชื่อ ภูมิหลัง ศาล วันจับกุม สถานะ 1. ชัยรินทร์  เลขาธิการสำนักงานเทิดไท้องค์ราชัน ศาลทหารกรุงเทพฯ 17 พ.ย. 2557 อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในเดือนมิถุนายน 2559 2, พล.ต.ท....