ชื่อคดีอำพล: อากงเอสเอ็มเอส คดีหมายเลข #21

ชื่อผู้ต้องหา / ชื่อสื่อ

อำพล

สถานะคดี

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ (เสียชีวิตระหว่างต้องโทษ)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง