ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die)

ผู้ต้องหา

เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die)

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 26 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
อ้างอิง