ชื่อคดีสถิตย์ ล. คดีหมายเลข #35

ชื่อผู้ต้องหา / ชื่อสื่อ

สถิตย์ ล.

สถานะคดี

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ไม่มีข้อมูล

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง