ชื่อคดีฟ้าต่ำแผ่นดินสูง คดีหมายเลข #472

ชื่อผู้ต้องหา / ชื่อสื่อ

ภาพยนตร์ ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง (Boundary)

สถานะคดี

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

เนื้อหาคดีโดยย่อ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
อ้างอิง