ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

สมบัติ บุญงามอนงค์ : ฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัว คสช.

ผู้ต้องหา

สมบัติ บุญงามอนงค์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา