ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

อานนท์: ชุมนุมรำลึกนวมทอง

ผู้ต้องหา

อานนท์ นำภา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(คดีสิ้นสุดด้วยโทษปรับ)

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี