ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ไนซ์ ดาวดิน: ชูป้ายต้านรัฐประหาร

ผู้ต้องหา

ภานุพงศ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ถอนฟ้อง / จำหน่ายคดี

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองมากกว่า 5 คน)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี