บทความ

  • ภายหลังศาลอ่านคำสั่ง ใบปอและบุ้งถูกควบคุมตัวออกจากห้องพิจารณาคดีเพื่อไปที่เรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางในวันเดียวกัน ต่อมา ทั้งสองเริ่มอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาอดอาหารมากกว่าหนึ่งเดือน จากการถูกฝากขังเป็นเวลามากกว่าสองเดือนแล้ว
  •   วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้สถานที่เจ็ดแห่งเป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ โดยอาศัยมาตรา 9 ของพ.ร.บ.การชุมนุมสาธา ...
  • ในปี 2560 มีรายงานว่าหมุดที่เป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกแทนที่ด้วยหมุดลักษณะเดียวกันที่มีคำจารึกเป็นคำบนเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ไปฝังแทน ขณะเดียวกันผู้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับหมุดกลับถูกคุกคาม จากนั้นในปี 2561 อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หลักสี่ก็ถูกย้ายโดยไม่มีคำชี้แจงจากภาครัฐขณะที่ผู้ไปติดตามทวงถามกลับถูกคุกคาม ทว่าความพยายาม "ลบ" ยิ่งกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ของผู้คนจนทำให้การเคลื่อนไหวในช่วงปี 2563 - 2564 สัญลักษณ์และเรื่องราวของคณะราษฎรได้ถูกนำมาคืนชีพอีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวคดี

ข้อมูลคดี