คดีใหม่

ความเคลื่อนไหวคดี

 • สามารถ: แจกใบปลิวโหวตโนที่เชียงใหม่

  นัดฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.00

 • Stared

  เลือกตั้งที่ (รัก) ลัก

  ศาลทหารกรุงเทพนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 21 25 และ 30 สิงหาคม 2560

 • สราวุทธิ์: โพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์หมิ่นฯ

  ในนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 19 เมษายน 2560 อัยการทหารแถลงว่าจะนำพยานเข้าสืบรวมสิบปากส่วนทนายจำเลยแถลงจะนำพยานเข้าสืบรวมสี่ปาก โดยคู่ความนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 • ฐนกร: กดไลค์เพจหมิ่นฯ และเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง

  ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีความเห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจวินิจฉัยของศาลทหาร ตามประกาศคสช.ที่ 37/2557 เรื่องอำนาจพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับความมั่นคง แต่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับศาลทหารตามคำฟ้องบางข้อ เมื่อเป็นเช่นนั้นศาลทหารจึงจะส่งเรื่องวินิจฉัยเขตอำนาจศาล ให้คณะกรรมการวินิจฉัยเขตอำนาจศาลทำความเห็นมาอีกครั้ง โดยระหว่างนี้ให้ระงับการพิจารณาคดีไว้ก่อน

บทความ