คดีใหม่

ความเคลื่อนไหวคดี

บทความ

  • รู้จักคดีหมิ่นประมาทของสมลักษณ์ ผู้มีบทบาทอย่างมากในการเคลื่อนไหวคัดค้านการดำเนินการของเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร ที่ผู้รับประทานบัตรคือ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2559 รวมสี่คดีด้วยกัน
  • จากเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 หลังจากนั้นมีเหตุการณ์การฟ้องหมิ่นประมาทเกี่ยวเนื่องจากคดีหุ้นเกิดขึ้นถึงสองกรณี
  • รายงานวิจัยพบว่า ตั้งแต่ปี 2540 มีคดีปิดปากอย่างน้อย 212 คดีที่นำเข้าสู่กระบวนการศาล ผู้ที่เป็นจำเลยส่วนใหญ่ คือ ประชาชนทั่วไป นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอาสาสมัคร (39%) ผู้แทนชุมชนและแรงงาน (23%) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (16%) และ นักข่าว (9%) และกิจกรรมหลักที่เป็นสาเหตุสำคัญของการฟ้องร้องคือการแสดงความเห็นออนไลน์ (25%)