1337 1878 1542 1640 1912 1925 1101 1754 1267 1943 1261 1537 1024 1105 1341 1141 1989 1393 1523 1101 1101 1990 1520 1200 1692 1143 1167 1532 1520 1924 1112 1540 1083 1631 1966 1041 1757 1270 1774 1064 1613 1419 1888 1973 1588 1269 1961 1801 1742 1650 1162 1775 1721 1196 1516 1960 1469 1910 1329 1765 1778 1617 1843 1781 1848 1291 1120 1929 1110 1335 1385 1756 1673 1210 1547 1919 1009 1062 1952 1437 1274 1810 1794 1236 1864 1532 1866 1103 1953 1540 1288 1825 1993 1149 1731 1745 1315 1399 1292 บทความ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

บทความ

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การนำ #มาตรา112 กลับมาบังคับใช้ในระลอกปี 2563 ไอลอว์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “Never Say Never: ถกปัญหา-หาทางออก 2 ปี การกลับมาของมาตรา 112” โดยเป็นการพูดคุยกับตัวแทนพรรคการเมืองสามพรรค ได้แก่...
    คดีมาตรา 112 จำนวนหนึ่งเป็นคดีที่มีมูลเหตุมาจากการปราศรัยหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พระราชอำนาจหรือการดำเนินการบางประการของพระมหากษัตริย์ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินและการประทับในต่างแดนหรือการใช้งบประมาณ...
  18 พฤศจิกายน 2565 ผู้ชุมนุมกลุ่ม #ราษฎรหยุดAPEC2022 นัดหมายชุมนุมที่ลานคนเมือง และจะเดินขบวนเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตรไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมเอเปค แต่เมื่อเริ่มออกเดินในเวลาประมาณ 8.42 น. จากบริเวณลานคนเมืองได้ไม่กี่เมตร...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไอลอว์จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “Never Stop คนและคดียังไปต่อ” มีวงสนทนากับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรา 112 "Never Forget: หนึ่งคนใช้ (กฎหมาย) หลายคนเดือดร้อน"  โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเป็นจำเลยคดีมาตรา 112 ได้แก่  ...
        นิทรรศการที่จัดทำขึ้นจาก "กล่องพิซซ่า" จำนวนเกือบ 400 ใบ จัดแสดงในงาน Never Say Never สองปีไม่มีเปลี่ยน ที่ห้องกิจกรรมนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565   กิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบสองปีพอดี นับตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์...