1268 1329 1654 1104 1584 1573 1537 1604 1638 1705 1997 1696 1175 1026 1529 1332 1466 1889 1698 1407 1045 1228 1746 1796 1724 1911 1145 1753 1196 1170 1978 1523 1163 1564 1404 1142 1951 1031 1203 1079 1328 1648 1596 1794 1180 1518 1466 1602 1453 1490 1137 1306 1002 1784 1165 1134 1854 1967 1183 1242 1725 1522 1803 1820 1290 1112 1942 1515 1757 1151 1162 1415 1067 1465 1142 1615 1469 1057 1262 1527 1187 1980 1058 1073 1794 1738 1509 1972 1535 1828 1145 1544 1581 1885 1479 1395 1051 1795 1870 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ลงโทษปรับฐานไม่แจ้งการชุมนุม)

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา